!!!Krótsze terminy realizacji ekspertyz!!!

Terminy realizacji zleceń z zakresu fonoskopii skrócone nawet do 2 miesięcy! Dzięki pozyskaniu dodatkowych „par uszu” możliwe jest znaczące przyśpieszenie realizacji wykonania zleconych badań fonoskopijnych. Zapraszam do współpracy!!!

Powrót do pracy

W dniu dzisiejszym wracam do pracy.

Przymusowy urlop

Z uwagi na sprawy zdrowotne zmuszony jestem czasowo zawiesić działalność pracowni. Mam nadzieję szybko wrócić do pracy.

Zmiany na stronach ArsDigita

W okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadzane są zmiany na stronach ArsDigita. Zmiany te dotyczą serwisu FAQ oraz formularza zgłoszeń. W FAQ poprawione zostały możliwości edycyjne wprowadzanego tekstu pytań. W części zgłoszeniowej rozszerzono listę możliwych do przesłania plików dźwiękowych (nie powinno więc już być problemów z wysyłaniem popularnych plików w formacie AMR). W niedalekiej przyszłości serwis zgłoszeniowy będzie posiadał możliwość dodawania plików z nagraniami na zasadzie przeciągnij i upuść. Zniknie również ograniczenie określające typy wysyłanych plików. Ponadto w ciągu ostatniego roku miały miejsce spore inwestycje w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, co pozwoliło na poprawienie wydajności wykonywanych badań fonoskopijnych oraz podniesienie jakości wykonywanych ekspertyz fonoskopijnych. W krótce na stronach serwisu ArsDigita pojawią się informacje z niedawno odbytego II Kongresu Nauk Sądowych.

ArsDigita na Facebooku

Pragnę poinformować, że nasza firma jest obecna na Facebooku od dnia 17 stycznia 2014r. Na facebookowej stronie umieszczane będą aktualności z działalności firmy oraz artykuły na temat fonoskopii. Odwiedź www.faceboook.com/arsdigita.fonoskopia

Powitanie Noworoczne

Pragnę Państwa powitać w nowym 2014 roku i życzyć spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności. Biegły II kadencji Bogdan Rozborski.

Przerwa urlopowa

W dniach od 13 lipca do 20 lipca planowana jest przerwa urlopowa.

Serwis zgłoszeniowy

Mam przyjemność powiadomić Państwa, że serwis zgłoszeniowy już działa. W ramach serwisu możecie Państwo wykonać następujące czynności:

  • określić rodzaj zgłaszanej usługi;
  • wstępnie wycenić usługę;
  • przesłać materiał audio/wideo bezpośrednio na serwer, bez konieczności używania poczty o ograniczonej pojemności;
  • przekazać dane potrzebne do podpisania ewentualnej umowy;

Jeśli jesteście Państwo stałymi klientami naszej firmy lub macie zamiar korzystać więcej niż jeden raz z naszych usług, wówczas macie możliwość założenia konta użytkownika, które da Państwu możliwość wielokrotnego przesyłania materiałów multimedialnych bezpośrednio na serwer bez konieczności wpisywania swoich danych za każdym razem. Na tym jednak nie koniec rozwijania serwisu zgłoszeniowego – wkrótce pojawią się przykładowe nagrania dźwiękowe, dzięki którym będziecie Państwo mogli ocenić jakości przesyłanego nagrania. Ma to szczególne znaczenie przy zlecaniu badań fonoskopijnych , gdzie jakość nagrania ma zasadniczy wpływ na oszacowanie zarówno kosztów, jak i terminu realizacji zlecenia. Niebawem pojawi się także szczegółowy opis serwisu zgłoszeniowego.

W dniach od 26 maja do 29 maja przewidujemy krótką przerwę urlopową.

Działalność edukacyjna w ArsDigita

 

W dniach 18 i 19 maja, 2013r.,  w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na zaproszenie prof. dr hab. Jerzego Rubacha,  odbył się kurs wprowadzający słuchaczy studiów magisterskich i doktorskich w tajniki fonetyki akustycznej. Kurs ten obejmował zagadnienia z zakresu podstaw akustyki oraz metrologii sygnałów akustycznych. Studenci mieli możliwość przetestowania swoich predyspozycji słuchowych podczas licznych ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju dźwięków. Uczestnicy kursu poznali także podstawy teoretyczne sonografii stosowanej  w wizualizacji różnego rodzaju dźwięków (w tym przede wszystkim dźwięków mowy). Na zakończenie kursu odbyły się konsultacje, w czasie których studenci mieli możliwość przedyskutowania interesujących ich zagadnień z zakresu fonetyki akustycznej. Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki stanowi podstawę praktyki fonoskopijnej, tak więc stałe jej uprawianie, również w aspekcie dydaktycznym, powinno być w interesie każdego eksperta z zakresu fonoskopii. Praca dydaktyczna ma tą niewątpliwą zaletę, że pozwala na usystematyzowanie posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim pozwala na zlokalizowanie i ewentualne „załatanie” różnego rodzaju luk, które powstają w wyniku wybiórczego studiowania przeróżnych zagadnień w celu zaspokojenia aktualnych  potrzeb zawodowych. Prowadzona w stopniu umiarkowanym dydaktyka pozwala także ekspertowi spojrzeć na fonetykę akustyczną niejako z lotu ptaka, uwalniając umysł od rutyn i uproszczeń wywołanych codzienną praktyką zawodową.

Rozwój serwisu ArsDigita

Nasz serwis rozwija się dynamicznie i już wkrótce udostępnimy Państwu możliwość zakładania profili użytkownika oraz przekazywania materiału dźwiękowego bezpośrednio na nasz serwer. Funkcjonalność ta przyda się szczególnie tym z Państwa, którzy w sposób ciągły korzystają z naszych usług. Do tej grupy klientów zaliczają się instytucje zamawiające usługi stenograficzne.  Możliwość umieszczania plików dźwiękowych wprost na naszym serwerze przyda się również indywidualnym klientom „jednorazowym”, którzy chcieliby dokonać oceny materiału dźwiękowego w związku z zamawianą usługą z zakresu fonoskopii. Ponad to zachęcamy do korzystania z serwisu zgłoszeniowego w celu dokonywania orientacyjnej wyceny czynności fonoskopijnych. W najbliższym czasie ta część serwisu będzie poddana gruntownej modernizacji. Szczegóły wkrótce…