Laboratorium Analizy i Obróbki 

Nagrań Dźwiękowych

Fonoskopia - Digitalizacja - Rekonstrukcja

ARSDIGITA

Oferta Ars Digita

Dziękuję Państwu za zainteresowanie okazane firmie ArsDigita. A oto czym się zajmujemy:" 

Badania fonoskopijne
Przepisywanie treści z nagrań
Digitalizacja nagrań
Rekonstrukcja nagrań
Kilka słów

O mnie

Stworzenie firmy ArsDigita jest zwieńczeniem mojego wieloletniego zaangażowania w działalność związaną z prowadzeniem badań fonoskopijnych zarówno na rzecz klientów instytucjonalnych (sądy, prokuratury, służby porządku publicznego), jak i osób prywatnych. Jako biegły z dziedziny fonoskopii działalność tą prowadzę w sposób nieprzerwany od roku 2008.

Etapy pracy eksperta w dziedzinie fonoskopii