Badania fonoskopijne

Pragnę zaproponować Państwu współpracę z Laboratorium fonoskopii i rekonstrukcji nagrań audio-wideo „ArsDigita”, które działa w oparciu o moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie badań fonoskopijnych.

Laboratorium wykonuje kompleksowe ekspertyzy fonoskopijne
w następującym zakresie:

 • odsłuchu i spisywania treści nagrań (tworzenie stenogramów), w tym intensywnie zakłóconych i zniekształconych;
 • indywidualnej identyfikacji mówców na podstawie analizy mowy ciągłej;
 • badania autentyczności dowodowych zapisów analogowych i cyfrowych;
 • korekcji nagrań polepszającej wyrazistość i zrozumiałość utrwalonych wypowiedzi;

Ponadto Laboratorium wykonuje badania dotyczące:

 • ustalania ilości osób biorących udział w dowodowym nagraniu;
 • określania stanu psychofizycznego oraz postawy i sposobu zachowania się mówców  na podstawie analizy mowy ciągłej;
 • identyfikacji rodzaju urządzenia rejestrującego (magnetofonu, dyktafonu itp.), mikrofonów i nośników na podstawie zapisu dźwiękowego analogowego i cyfrowego;
 • pobierania materiału porównawczego do indywidualnych badań identyfikacyjnych mówców;
 • komputerowej obróbki sygnału dźwiękowego;
 • przeprowadzania eksperymentów akustycznych;
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych stenogramów rozmów i wypowiedzi  pozwalających na odsłuchanie nagrań dowodowych w warunkach sali sądowej.

Będąc ekspertem z zakresu fonoskopii, jestem zarejestrowany jako biegły przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pragnę też poinformować, iż oprócz działalności związanej z wykonywaniem sądowych ekspertyz fonoskopijnych, prowadzę również specjalistyczne badania mające na celu rozwój metodologii odsłuchu zakłóconych nagrań, identyfikacji osób oraz badań związanych z ustaleniem autentyczności zapisów cyfrowych.

Zlecane ekspertyzy fonoskopijne wykonuję osobiście z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które stosowane jest na całym świecie w badaniach fonoskopijnych. W trosce o zachowanie jak najwyższej wiarygodności, wydawane przeze mnie opinie fonoskopijne w trudniejszych sprawach konsultowane są ze współpracującymi ze mną ekspertami fonoskopii.

Zapewniam możliwie krótki termin realizacji zleconych badań fonoskopijnych, który jednakże zależy od złożoności zleconych czynności oraz jakości dostarczonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuję, iż koszty wykonywanych przeze mnie ekspertyz fonoskopijnych kalkulowane są w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki odnoszące się do tego typu badań.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Ekspert z dziedziny fonoskopii, biegły sądowy Bogdan Rozborski.