Certyfikat SSL

W dniu dzisiejszym został skonfigurowany certyfikat SSL, którym będzie chroniona część serwisu nazwana „Zgłoszenia”. Przypomnę, że dzięki formularzowi z menu „Zgłoszenia” można będzie samodzielnie wycenić te usługi fonoskopijne, które Państwa najbardziej interesują. Ponadto w tej części serwisu znajdzie się szczegłóowa instrukcja korzystania z formularza zgłoszeniowego oraz opis sposobu składania ewentualnych zamówień. Najważniejszą funkconalnością formularza zgłoszeniowego będzie jednak możliwość samodzielnego ocenienia jakości nagrań, które ewentualnie staną się przedmiotem zleconych badań fonoskopijnych. Dzięki tej funkcjonalności formularza zgłoszeniowego będziecie mogli Państwo sami ocenić stosunek wysokości orientacyjnej kwoty wyceny danej usługi do jakości posiadanego przez Państwa nagrania.