Decyzja sądu

Dnia 16 października 2012, decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, zostałem ustanowiony biegłym sądowym z zakresu fonoskopii na drugą, pięcioletnią kadencję. Oznacza to, iż mam prawo do wykonywania ekspertyz fonoskopijnych w okresie od roku 2013 do roku 2018. Zdobytą w okresie pierwszej kadencji wiedzę specjalistyczną z zakresu fonoskopii oraz bezcenne doświadczenie w tej dziedzinie kryminalistyki pragnę pogłębiać i roszerzać przez pięć kolejnych lat praktyki. W nadchodzącej kadencji pragnąłbym również ugruntować naukowo zdobyte dotychczas doświadczenia w prowadzonych badaniach fonoskopijnych. Na uwadze mam w szczególności rozwój metodologii badań identyfikacyjnych mówców w oparciu o własności akustyczne sygnału mowy oraz dalszy rozwój metodologii badań autentyczności nagrań cyfrowych. Ambitnym celem jest również przedstawienie założeń do systemu wspomagania procesu spisywania treści wypowiedzi z nagrań niskiej jakości.

Z wyrazami szacunku, biegły sądowy II kadencji, Bogdan Rozborski.