Działalność edukacyjna w ArsDigita – II

W dniach 18 i 19 maja, 2013r.,  w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na zaproszenie prof. dr hab. Jerzego Rubacha,  odbył się kurs wprowadzający słuchaczy studiów magisterskich i doktorskich w tajniki fonetyki akustycznej. Kurs ten obejmował zagadnienia z zakresu podstaw akustyki oraz metrologii sygnałów akustycznych. Studenci mieli możliwość przetestowania swoich predyspozycji słuchowych podczas licznych ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju dźwięków. Uczestnicy kursu poznali także podstawy teoretyczne sonografii stosowanej  w wizualizacji różnego rodzaju dźwięków (w tym przede wszystkim dźwięków mowy). Na zakończenie kursu odbyły się konsultacje, w czasie których studenci mieli możliwość przedyskutowania interesujących ich zagadnień z zakresu fonetyki akustycznej. Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki stanowi podstawę praktyki fonoskopijnej, tak więc stałe jej uprawianie, również w aspekcie dydaktycznym, powinno być w interesie każdego eksperta z zakresu fonoskopii. Praca dydaktyczna ma tą niewątpliwą zaletę, że pozwala na usystematyzowanie posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim pozwala na zlokalizowanie i ewentualne „załatanie” różnego rodzaju luk, które powstają w wyniku wybiórczego studiowania przeróżnych zagadnień w celu zaspokojenia aktualnych  potrzeb zawodowych. Prowadzona w stopniu umiarkowanym dydaktyka pozwala także ekspertowi spojrzeć na fonetykę akustyczną niejako z lotu ptaka, uwalniając umysł od rutyn i uproszczeń wywołanych codzienną praktyką zawodową.