Serwis „FAQ” – Poszukaj w podziale na kategorie.

Przeglądanie istniejących pytań i odpowiedzi w podziale na kategorie.

Poprawa jakości nagrań

Poprawa jakości nagrania, odsłuch treści rozmowy, groźby karalne, przesyłanie nagrania do badań

Twoje pytanie:

Sprawa dotyczy gróźb karalnych, z krótkiego nagrania, gdzie policja słyszy wszystko oprócz słów gróźb. JA je słyszę choć są nie całkiem wyraźne. Usłyszałam że dwa głosy nachodzą na siebie. Czy da się jednoznacznie oddzielić głosy i wyostrzyć tak żeby nie było wątpliwości co do wypowiadanych słów?


Nasza odpowiedź:

Wszelkie badania fonoskopijne rozpoczyna się od wstępnej oceny analizowanego materiału dźwiękowego. W wyniku tej wstępnej analizy możliwe będzie określenie w jakim stopniu możliwe jest pozyskanie informacji zawartej w badanym nagraniu. Z praktyki badań fonoskopijnych wynika, iż w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na uzyskanie treści wypowiedzi z nagrania mowy silnie zakłóconej i zniekształconej jest przeprowadzenie szczegółowych badań odsłuchowych takiego zapisu dźwiękowego. Próba wykonywania korekcji mowy zakłóconej i zniekształconej z reguły nie przynosi pożądanych efektów. W celu przeprowadzenia oględzin nagrania proszę o przysłanie pliku dźwiękowego na adres e-mail: fonoskopia@arsdigita.pl

Czy ta odpowiedź FAQ okazała się pomocna?
Thumbs Up1
Thumbs Down0

Usługi

Poprawa jakości nagrania, odsłuch treści rozmowy, groźby karalne, przesyłanie nagrania do badań

Twoje pytanie:

Sprawa dotyczy gróźb karalnych, z krótkiego nagrania, gdzie policja słyszy wszystko oprócz słów gróźb. JA je słyszę choć są nie całkiem wyraźne. Usłyszałam że dwa głosy nachodzą na siebie. Czy da się jednoznacznie oddzielić głosy i wyostrzyć tak żeby nie było wątpliwości co do wypowiadanych słów?


Nasza odpowiedź:

Wszelkie badania fonoskopijne rozpoczyna się od wstępnej oceny analizowanego materiału dźwiękowego. W wyniku tej wstępnej analizy możliwe będzie określenie w jakim stopniu możliwe jest pozyskanie informacji zawartej w badanym nagraniu. Z praktyki badań fonoskopijnych wynika, iż w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na uzyskanie treści wypowiedzi z nagrania mowy silnie zakłóconej i zniekształconej jest przeprowadzenie szczegółowych badań odsłuchowych takiego zapisu dźwiękowego. Próba wykonywania korekcji mowy zakłóconej i zniekształconej z reguły nie przynosi pożądanych efektów. W celu przeprowadzenia oględzin nagrania proszę o przysłanie pliku dźwiękowego na adres e-mail: fonoskopia@arsdigita.pl

Czy ta odpowiedź FAQ okazała się pomocna?
Thumbs Up1
Thumbs Down0

Load More