Usługi w firmie ArsDigita

Fonoskopia - Digitalizacja - Rekonstrukcja

Usługi w ArsDigita

Realizacja usługi

krok
Wstępna ocena nagrań

Nagrania takie należy przesyłać na adres e-mail fonoskopia@arsdigita.pl. W mailu z dołączonym nagraniem proszę również określić czynności, które mają zostać wykonane. Gdy jednak zlecają Państwo bardziej złożone usługi, w szczególności w zakresie badań fonoskopijnych, proszę również o kontakt telefoniczny. W bezpośredniej rozmowie łatwiej jest bowiem omówić szczegóły realizacji interesujących Państwa czynności. Po otrzymaniu materiału dźwiękowego, niezwłocznie dokonuję oceny jego przydatności do wykonania zleconych usług. Następnie kontaktuję się ze Zleceniodawcą w celu ustalenia dalszych warunków współpracy.

W przypadku realizacji badań identyfikacji mówców konieczne może okazać się pobranie materiału porównawczego w postaci próbek mowy bezpośrednio od wskazanej osoby. Szczegóły przeprowadzenia tej czynności omówię ze Zleceniodawcą po uprzednim zapoznaniu się z wcześniej otrzymanym materiałem dźwiękowym.

Jeśli zamawiają Państwo usługi z fizycznym wykorzystaniem konkretnych nośników, czy urządzeń (digitalizacja nagrań z taśm/płyt, czy badania autentyczności nagrań z nośników danych) preferuję osobiste dostarczenie takiego materiału. Możliwe jest oczywiście przesłanie ich drogą pocztową, lecz wówczas proszę o kontakt w celu szczegółowego omówienia sposobu wysyłki materiałów.

krok
Wstępna wycena

Wstępną ocenę materiału dźwiękowego oraz konsultacje w zakresie interesujących Państwa usług wykonuję całkowicie bezpłatnie.

Krok
Zawarcie umowy

Zamawiane usługi realizuję po uprzednim zawarciu umowy między firmą ArsDigita, a Zleceniodawcą oraz po wpłaceniu na konto firmy wcześniej umówionej zaliczki.

Krok
Realizacja zamówionej usługi i końcowe rozliczenie

Na tym etapie przystępuję do wykonania zamówionej usługi, a następnie dokonujemy rozliczenia koncowego i przekazuje Państwu materiały.

Prześlij zlecenie

Imię *
Nazwisko
Email  *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *