Badania fonoskopijne

   Pragnę zaproponować Państwu współpracę z Laboratorium fonoskopii i rekonstrukcji nagrań audio-wideo „ArsDigita”.

   Specjalnością prowadzonego przeze mnie Laboratorium są badania fonoskopijne, których efektem są ekspertyzy fonoskopijne zawierające opinie prowadzącego badania eksperta. Badania te wykonuję w oparciu o swoje już ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie analizy nagrań na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

   Bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniu, wykonuję kompleksowe ekspertyzy fonoskopijne w następującym zakresie:

- odsłuch i spisywania treści (stenogramy z rozmów) z nagrań intensywnie zakłóconych i zniekształconych;
- indywidualna identyfikacja mówców na podstawie analizy mowy ciągłej;
badania autentyczności zapisów dźwiękowych;
- a także poprawa jakości nagrań polepszająca wyrazistość i zrozumiałość utrwalonych w nagraniu wypowiedzi;


   Ponadto prowadzone w Laboratorium badania fonoskopijne obejmują szereg dodatkowych czynności w postaci:

- ustalania ilości osób biorących udział w zarejestrowanej rozmowie;
- określania stanu psychofizycznego oraz postawy i sposobu zachowania się mówców na podstawie analizy mowy ciągłej;
- identyfikacji rodzaju urządzenia rejestrującego (magnetofonu, dyktafonu itp.), mikrofonów i nośników na podstawie zapisu dźwiękowego;
- pobierania materiału porównawczego do indywidualnych badań identyfikacyjnych mówców;
- komputerowej obróbki sygnału dźwiękowego;
- przeprowadzania eksperymentów akustycznych;
- przygotowywania prezentacji multimedialnych stenogramów rozmów i wypowiedzi pozwalających na odsłuchanie nagrań w warunkach sali sądowej.


* * *


   Pragnę także poinformować, iż prócz wykonywania ekspertyz fonoskopijnych, prowadzę również specjalistyczne badania mające na celu rozwój metodologii odsłuchu nagrań zakłóconych i zniekształconych, identyfikacji mówców oraz metod weryfikacji autentyczności zapisów dźwiękowych.

   Zlecane badania fonoskopijne wykonuję osobiście, z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zastosowanie profesjonalnej aparatury oraz wyrafinowanego oprogramowania daje bowiem gwarancję, iż wykonywane ekspertyzy fonoskopijne będą spełniały normy najwyższej jakości, a wydawane opinie będą wiarygodne i rzetelne. Tak więc w trosce o zachowanie jak najwyższej wiarygodności, wydawane opinie fonoskopijne w trudniejszych sprawach konsultuję ze współpracującymi ze mną ekspertami z zakresu fonoskopii.

   Wykonywane przez siebie badania fonoskopijne staram się realizować w możliwie najkrótszym terminie. Należy jednak pamiętać, iż termin wykonania danej ekspertyzy zależy od złożoności zleconych czynności oraz jakości dostarczonego materiału dźwiękowego. Ponadto koszty wykonywanych przeze siebie ekspertyz fonoskopijnych kalkuluję w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki odnoszące się do tego typu badań.


Więcej informacji na temat fonoskopii znajdą Państwo na tej stronie.

Więcej o mnie tutaj.

Swoje zaś pytania i wątpliwości mogą Państwo kierować w serwisie często zadawanych pytań FAQ. Zapraszam także do zapoznania się z innymi usługami firmy ArsDigita tutaj.


Serdecznie zapraszam do współpracy.

Ekspert z zakresu fonoskopii, biegły sądowy Bogdan Rozborski.