Zmiany na stronach ArsDigita

W okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadzane są zmiany na stronach ArsDigita. Zmiany te dotyczą serwisu FAQ oraz formularza zgłoszeń. W FAQ poprawione zostały możliwości edycyjne wprowadzanego tekstu pytań. W części zgłoszeniowej rozszerzono listę możliwych do przesłania plików dźwiękowych (nie powinno więc już być problemów z wysyłaniem popularnych plików w formacie AMR). W niedalekiej przyszłości serwis zgłoszeniowy będzie posiadał możliwość dodawania plików z nagraniami na zasadzie przeciągnij i upuść. Zniknie również ograniczenie określające typy wysyłanych plików. Ponadto w ciągu ostatniego roku miały miejsce spore inwestycje w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, co pozwoliło na poprawienie wydajności wykonywanych badań fonoskopijnych oraz podniesienie jakości wykonywanych ekspertyz fonoskopijnych. W krótce na stronach serwisu ArsDigita pojawią się informacje z niedawno odbytego II Kongresu Nauk Sądowych.