FAQ - najczęściej zadawane pytania

Fonoskopia - Digitalizacja - Rekonstrukcja

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na ile skuteczne jest odszumienie nagrania o złej jakości, na przykład gdzie słyszalny jest szum ulicy i przejeżdżających samochodów. Czy są jakieś programy do tego?

Czytaj dalej

W internetowych opisach często znajdują się hasła: ekspertyzy fonoskopijne i opinie fonoskopijne. Czy tych pojęć można używać zamiennie? A jeżeli nie, to czym różnią się ekspertyzy fonoskopijne od opinii fonoskopijnych?

Czytaj dalej

Czy jeśli w nagranym na dyktafonie materiale występują zakłócenia w które traktowane są jako nieciągłości kiedy ekspert traktuje że materiał ma 3 części a każda jest autentyczna ale całość uważa za nieautentyczną można stwierdzić na podstawie analizy wypo

Czytaj dalej

Posiadam nagranie z telefonu komórkowego w pliku AMR. Jest ono złej jakości. Nic nie da się usłyszeć. Jedna firma stwierdziła, że pliki AMR są bezużyteczne, bo nie da się z nimi nic zrobić. Bardzo zależy mi na tym nagraniu, żeby je jakoś oczyścić, bo są w

Czytaj dalej

Czy możliwe jest stwierdzenie daty nagrania wykonanego przy użyciu telefonu komórkowego? Chodzi o prawdziwość tej daty, czy można ją ustalić niezależnie od daty ustawianej ręcznie przez użytkownika telefonu?

Czytaj dalej

Jaki jest koszt spisania treści z nagrań dokonanych za pomocą cyfrowego dyktafonu. Nagranie 15 min. w przeważającej części czytelne lub bardzo czytelne. Cel badania jak gdyby autoryzacja, tzn. że nie tylko ja, jako autor, słyszę treść zarejestrowanej wypo

Czytaj dalej

Formularz zamawiania usług zawiera pozycję sporządzanie stenogramów. Czym różni się sporządzanie stenogramów od pozycji spisanie treści, która pojawia się po zaznaczeniu pola usługa fonoskopijna?

Czytaj dalej

Dysponuję nagraniem dźwiękowym, które chciałbym przedłożyć w sądzie jako dowód. Mój adwokat poradził mi, żebym sam zrobił stenogram rozmowy. Czy taki stenogram będzie miał wartość dowodową w sądzie?

Czytaj dalej

Dlaczego na ekspertyzę fonoskopijną trzeba tak długo czekać?

Czytaj dalej

Czy badanie autentyczności nagrania to to samo, co zidentyfikowanie nagranych rozmówców?

Czytaj dalej

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *